ÖNEMLE DUYURULUR

2
6.390 views

ZAZA-DER GENEL KURULU

11.09.2011 GÜNÜ SAAT 13:00
ZAZA DİL VE KÜLTÜR DERNEĞİ Genel Merkezinde
AŞAĞIDAKI GÜNDEME GÖRE YAPILMASINA;
çoğunluk sağlanamamasi veya ertelenmesi halinde
18.09.2011 GÜNÜ SAAT 13:00
aynı yer ve aynı gündem ile yapılmasına

-Üyelere toplantının duyurulmasına, ilanı , yazılı bildirim,elektronik posta ile bildirilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan başkanlığı seçimi
3- Yönetim Kurulu adına açılış konuşması
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, kabul edilmesi
5-Geçici Yönetim Kurulunun ibra edilmesi
6-Tahmini bütçenin okuması, onaylanması
7-Derneğimiz adına taşınmaz mal alınması, satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

8-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması konusunda yönetime yetki verilmesi.

9-Bazı bölgelerde temsilcilik açılması,görüşülmesi ve karara bağlanması

10-Projelerin
– DERS KİTAPLARININ HAZIRLANMASI
– ZAZA DİLİ ÖĞRETİMİ-AB FONLARINDAN YARARLANMA
– ZAZA DİLİ KİTAPLIĞI OLUŞTURMA
– DERNEK ADINA YAYINEVİ KURMA VB GİBİ
sunulması, tartışılması; onaylanması, uygulanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

11-Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi
a-YÖNETİM KURULU
b-DENETLEME KURULU
c-DİSİPLİN KURULU
d-BASIN-YAYIN KURULU

12-Dilek ve temenniler
13-Kapanış

Geçici Yönetim Kurulu

2 YORUMLAR