Genel Kurul Duyurusu

0
3.707 views

ÖNEMLE DUYRULUR
Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 21.12.2014 Pazar günü saat 14.00’te derneğimizin merkezinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 28.12.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm üyelerimize ve Zaza Halkına önemle duyurulur.

Hıdır EREN
Zaza Dil Ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama.
2. Divan başkanın seçimi,
3. Yönetim Kurulu adına açılış konuşması,
4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim, disiplin ve basın yayın kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve kabul edilmesi
5. Yönetim ve denetim kurulunun ibra edilmesi,
6. Projelerin( ders kitapları, Zaza dili öğretimi, AB fonlarından yararlanma, dernek adına yayınevi kurma gazete-bülten çıkarma) sunulması, onaylanması, uygulanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
a) Yönetim Kurulu b) Denetim Kurulu c) Disiplin Kurulu d) Basın ve Yayın Kurulu
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış