Erivan’da Zaza halkı üzerine uluslararası bir koferans gerçekleştirilecek

0
7.960 views

Erivan’da 28-30 Ekim’de «Zaza halkı: Tarih, dil, kültür, kimlik» başlıklı uluslararası bir koferans gerçekleştirilecek. Konferans Ermeni asıllı Alman tanınmış Şarkiyatçı, bu alanda öncü, bilim adamı Friedrich Carl Andreas’ın (Bagratuni, 1846-1930) doğumunun 155. Yılına armağan edilmekte.

Konferans organizasyon komitesinden NEWS.am’e verilen bilgiye göre konferans «Iran and the Caucasus /İran ve Kafkasa/» (BRILL, Leiden-Boston, Editör: Prof. Dr. Garnik Asatryan) uluslararası bilimsel araştırma dergisinin 15. Yılın çerçevesinde ve dergi tarafından gerçekleştirilen bilimel etkinlikler dizisinden. Etkinliğin organizasyonuna ″Modus Vivendi″ Merkezi (Erivan), Kafkasya İran Araştırmaları Merkezi (Erivan), Türkiye, İran ve Kafkasya Araştırmaları Uluslararası Birliği ve ARMACAD (Ermeni Akademik İşbirliği ve Destek Asamblesi) katkıda bulundular. Etkinlik sponsoru Hycsos Fonu.

Çok kısa bir süre önce, bu yılık Temmuz aynında «İran ve Kafkasya» şarkiyat alanında  büyük bir uluslararası konferans gerçekleştirdi. Buna 20’yi aşkın ülkeden yaklaşık 80 bilim adamı katıldı. Zaza’lara ilişkin bu konferans sonrasında Kasım ayında ″Talişler″e ilişkin bir uluslararası konfeans gerçekleştirilecek. Anılan tüm etkinlikler Erivan Devlet Üniv. İran Araştırmaları Kürsüsü çalışanlarının çabalarıyla gerçekleştirilmekte.

Etkinlik özgün bir yana da sahip. Zazalara ilişkin araştırmalar, İran Araştırmalarına yönelik Ermeni bilim okulunun eşsiz bir brendi. Şarkiyat biliminin doğumu döneminde Ermeni aydın ve bilim adamları, bu alanın öncüleri oldular, Zaza dili ve kültürüne ilişkin paha biçilemez eserler ortaya koydular. Bu çalışmalar günümüzde de güncelliğini korumakta. Akademsyen Friedrich Carl Andreas da bu alandaki öncü, deha, alışılagelmişin dışında bir şahsiyet olup, tüm yaşamı boyunca yeni düşünceler üretti. Onun yetiştirdiği öğrenciler, 20. yy. Avrupa Şarkiyat biliminin çekirdeğini oluşturdular. Bu sebeple Organizasyon Komitesi, konferansı bilim adamının 155. Doğum yıldönümüne armağan etmeye karar verdi.Konferansa Ermeni bilim adamları dışında Almanya, İtalya, Avusturya, Hollanda, Rusya, ABD, Avustralya, Türkiye ve İran’dan da bilim adamları katılacak.

Zaza Araştırmalarının geçtiğimiz yüzyılı 70-80’li yıllarında tekrar Ermeni Şarkiyatçılar ve ilk elde Prof. Dr. G. Asatryan’ın çalışmalarıyla yeni bir gelişim aşamasına girmiş olması anlamlıdır.

Zazalar, İrani bir halk olıp Doğu Anadolu’da (tarihi Dersim bölgesinde, bugün Tunceli ili,Türkiye) yaşamaktalar. Nüfusları yaklaşık 5-6 milyondur. 1980’li yıllardaki siyasi göç sonucu Avrupa’da büyük sayıda bir Zaza Diasporası oluştu. Siyasal partilere, kültür kuruluşlarına ve Zaza dilinde basın ve yayınlara sahipler.

Kaynak : http://news.am/tur/news/78639.html