Birgün Gazetesi, 30.04.2011

0
4.123 views


Zaza-Der bugün bir arada yaşam için açılıyor.
(Birgün Gazetesi, 30 Nisan 2011)

Hali hazırda ülkemizdeki üçüncü büyük etnik grubu oluşturan Zazalar, ilk defa kendi inisiyatifleriyle kendilerine has bir kültürel kurumsallaşmayı yaratmak amacıyla bir araya geldi.

Bu anlamlı buluşmanın ürünü olan Zaza Dil ve Kültür Derneği (Zaza-Der), bugün kapılarını açıyor. Zazaların Türkiye’deki ilk resmi kurumu olarak, dil, kültür ve tarih başta olmak üzere, Zazalar’ı ilgilendiren tüm alanlarda kapsamlı ve nitelikli çalışmalar yapmak ve Zaza etnisitesinin sosyal ve kültürel özgünlüklerinin sonraki kuşaklara aktarılmasını güvence altına almak üzere kurulan Zaza-Der, farklı inanç, düşünce ve toplumsal katmanlara mensup Zazaların ortak platformudur. Kendi içindeki çeşitliliğin bir yansıması olarak, Zaza-Der daha geniş ölçekte, Zaza olmanın biricikliğini insan olmanın evrenselliği ile harmanlayarak, tüm etkinlik ve faaliyetlerini çeşitlilik içinde birlikte yaşama ilkesi doğrultusunda yürütecek.

http://www.birgun.net/life_index.php?news_code=1304158874&year=2011&month=04&day=30