2020-2021 eğitim-öğretim yılı için okutulacak ders kitaplarının veri girişleri

0
4.590 views

SON TERCİH TARİHİ BU HAFTA. ÇOK AZ ZAMAN KALDI!
Tüm STÖ’leri ve öğrenci velilerimize çağrımızdır.
2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı için okutulacak ders kitaplarının veri girişleri 04  Ocak 2021 – 22 Ocak 2021 arasında yapılacaktır. Kitap veri girişlerinden önce, seçmeli derslere ait tercihlerin alınması gerekmektedir.
Seçmeli dersler konusunda ilkokul 4. Sınıflar dahil; 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri ile velilerinin Şubat ayının ilk haftasında okul öğretmenleri ve idareleri tarafından bilgilendirilmeleri ve ikinci haftada da tercihlerin alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, bu bilgilendirme yerine, çoğunlukla öğrenciler öğretmenleri ve okul idarelerince yönlendirmekte olup, “ZAZACA” seçmeli dersler kategorisindeki yerini bulamamaktadır. Yok olma tehdidi altında olan ve günden güne yitirmekte olduğumuz anadilimiz Zazaca’ya sahip çıkmalıyız. Bu vesileyle, veliler olarak bizler bilfiil okul idareleri ile görüşüp, çocuklarımızın seçmeli ders tercihlerinin en başına “ZAZACA” yı yazdırmalıyız. Anadil hakkı en temel haklar arasında olduğu gibi insan hakları ve demokrasi sorunudur da. Tüm velilerimizi bu anlamda duyarlı ve cesaretli olmaya çağırıyoruz.
Gerek metropollerde, gerekse bölgede bulunan STÖ’ler de bu anlamda duyarlı davranarak, kendi çevrelerinde öncelikle üye ve üye ailelerine yönelik kampanyalar yürütebilir; Milli Eğitim Müdürlükleriyle temasa geçerek, okullara ziyaretler düzenleyebilirler. Bu anlamda, Bingöl ili tüm il ve ilçelere örnek teşkil etmelidir.
Seçmeli derslerden herhangi biri için, bir okul bünyesinde 10 kişi talepte bulunduğu takdirde, okul yönetimleri o ders programını başlatmak zorundadırlar. Yeter ki tercihlerimizin takipçisi olabilelim. Kaynak materyaller ve eğitimciler mevcuttur. Munzur Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi’nin Zazaca bölümü mezunları atama beklemektedir. Zazaca seçmeli derslerden oluşturacağımız sınıflar, bu gençlerimizin de aynı zamanda istihdamına vesile olacaktır.
Tüm STÖ’leri ve velilerimizi duyarlı olmaya, anadilleri için bir şeyler yapmaya çağırıyoruz.
Seçmeli ders tercihlerimizin en başına “ZAZACA” yazalım, yazdıralım!…
Anadil ana sütü kadar helaldir!
Zon ke nêbi, qom ki nêbeno!
ZAZA-DER
Hüseyin Ağa Mah. Topçekenler Sok.
16/3 Beyoğlu-İstanbul