Kemerê Sıpêy Yismail MİRZA

https://youtu.be/tK6sjzOf7To

Havalé Roza Tenge Yismayil MİRZA

https://youtu.be/FNE2nipdTy0

Hesrete Yismail MİRZA

https://youtu.be/EfI3qVb7Q3A

21 Şubat 2018 Anadil Etkinliğimiz

https://youtu.be/LnCwozYalew

ZAZA DER Etkinliği -3 Küçüklerimiz Zazaca Öğreniyor DomanêQıcê ma Zazaki Musenê

Estemol Zazaderi (Zazaki Mektebê Amnani) yo ke par Pulur de kerdibi ya, emser dewa Zeranige de guret de. Domanê/Qıcê maê ke amê derse ebe heskerdene ra...