ZAZA DER Etkinliği – 4 Küçüklerimiz Zazaca Öğreniyor Domanê/Qıcê ma Zazaki Musenê

Estemol Zazaderi (Zazaki Mektebê Amnani) yo ke par Pulur de kerdibi ya, emser dewa Zeranige de guret de. Domanê/Qıcê maê ke amê derse ebe heskerdene ra...

ZAZA DER Etkinliği -3 Küçüklerimiz Zazaca Öğreniyor DomanêQıcê ma Zazaki Musenê

Estemol Zazaderi (Zazaki Mektebê Amnani) yo ke par Pulur de kerdibi ya, emser dewa Zeranige de guret de. Domanê/Qıcê maê ke amê derse ebe heskerdene ra...

Havalé Roza Tenge Yismayil MİRZA

https://youtu.be/FNE2nipdTy0

Kemerê Sıpêy Yismail MİRZA

https://youtu.be/tK6sjzOf7To

Roza Dina Amaene Yismayil MİRZA

https://youtu.be/e7XpmB4OETo

Küçüklerimiz Zazaca Öğreniyor – Domanê/Qıcê ma Zazaki Musenê – 1

Estemol Zazaderi (Zazaki Mektebê Amnani) yo ke par Pulur de kerdibi ya, emser dewa Zeranige de guret de. Domanê/Qıcê maê ke amê derse ebe heskerdene ra...