logo

Şıma Xeyr Amey
Tarix: 02-20-2018
Seat: 06:45

ZAZA-DER

KOMELA ZIWAN U KULTURÊ ZAZAYAN – ZAZA DİL VE KÜLTÜR DERNEĞİ
Site Map Contacts anasayfa

Üye Panelİ

SON YORUMLAR

  • cahit: Sn zaza der de görev yapan değerli abilerim sizlerden ricamız şu anda devlet kendi kurumlarına kürtçe bilen...
  • coşkun: Zazaların dil ve kültürlerine bu denli sahip çıkması gurur verici. Zaza ve zazaca üzerine yapılan her...
  • H.GARİP: Asimile olduk,bitik tükendik özüntüsünü yaşıyorum ve anadilimi arıyorum, bir dilin yaşamsal kılmak için önce...
  • Harbizaza.tr.gg: Ma wazeni Zazay peserbi wayir weji zonixuri hunerxuni
  • harbizaza.tr.gg: çok güzel olmuş
yazarYazar: editor | tarihTarih: 19 Şubat 2018 / 18:46

 

 

21 Gucige Roca Zonê Pi u Dakılu

Emser, 24.02.2018in de merkezê komelê ma de, şenatiya “Zonê Pi u Dakılu” cênime de. Serranê ravêran ra zobi, emser tema ma “Fecirê Zazaun ”o. Roştber u serdarê maê ke, bara ni qomi, bara tarixê ni qomi, bara zon u zagonê ni qomi sero sare decno; kûtê cedele; na roce cad u cedelê inu ro nia danime.

Sıma dost u embazê Zazau, qomê Zazay, der u cirani; sıma pêroine wazenime xo miyan de bıvenim.

Sıma pêrone rê sılaiya.

ZAZA-DER/Estemol

 

21 Şubat Dünya Anadil Günü

Bu yıl, 24.02.2018 tarihinde dernek merkezimizde Ana Dil günü etkinliği yapılacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl temamız “Zaza Şafağı” olacaktır. Bu yılki etkinlik, bu toplum için, bu toplumun tarihi, dili ve kültürü için mücadele etmiş olan Zaza aydın ve önderlerine itaf edilecektir.

Siz zaza dostu ve arkadaşlar ve tüm komşu halklar; hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Hepiniz davetlimizsiniz.

ZAZA-DER/ İstanbul

yazarYazar: editor | tarihTarih: 9 Ocak 2018 / 15:42

13 ARALIK 2017 GÜNÜ SİİRT MİLLETVEKİLİ KADRİ YILDIRIM’IN TDK ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMAYA DAİR İSTANBUL ZAZA-DER’İN KAMUOYUNA, TBMM BAŞKANLIĞINA VE HDP MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERDİĞİ METİNDİR. 

TIKLAYINIZ    Kadri Yıldırım

 

yazarYazar: editor | tarihTarih: 7 Ocak 2018 / 14:45
yazarYazar: editor | tarihTarih: 2 Ocak 2018 / 21:13
2014 – 2017 FAALİYET RAPORUMUZU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
yazarYazar: zazader | tarihTarih: 5 Şubat 2013 / 16:39

Yapay çatışma ortamı yaratmak yerine Zazaca ürünler verilmelidir!

 

Zaza dilinin yarınlara taşınması için kültürel kimlik bilincini geliştirmek uğruna atılan her adım değerlidir ve desteklenmelidir. Bu yüce amaca yönelik edebi ve sanatsal ürünler verilirken herhangi bir siyasi kaygı ve hesap güdülmemesinden yanayız. Bu yolda gayret edenlerin siyasi ve kimliğe dair düşüncesi ikinci planda olmalıdır.  Gayemiz siyasi bir iktidar elde etmek değil,  insanı insan yapan, ona özgü olan dili ve kültürü ayakta tutmak, korumak, kuşaktan kuşağa aktarmaktır.

Kültürlerin ve dillerin beşiği olan bu coğrafyada, önce Ermenilerin, ardından Kürtlerin etnik bilince ulaşması, bu uğurda siyasi mücadele geliştirmesi bu topraklarda yaşayan diğer halkların ve azınlıkların önünü açmıştır. Öyle görülüyor ki bu mozaiğin özgürleşmesi Kürt siyasi mücadelesinin başarısıyla iç içedir. Bu coğrafyada her halktan daha yakın olduğumuz Kürt halkının mücadelesini desteklediğimizi, onların yanında olduğumuzu hep belirttik ve belirtiyoruz. Bu mücadelenin bir parçası olan Kürtçenin yaşatılması ile ilgili tüm çabaları da tüm kalbimizle destekliyoruz. Bununla birlike, aynı duyarlılığı Zazaca için de bekliyoruz.

Zazaca için mücadele verdiğini söyleyen bazı çevrelerin yayın organlarının, sadece fikir ve görüş farklılığını bahane ederek olumsuz ve kırıcı yaklaşmalarını hoş karşılamamız mümkün değildir. Her zaman diyalogdan yana olan bizler, mevcut sorunların hakarete vardırılmadan, suçlama ve iftira içermeyen, dostane bir üslupla çözülebileceğine inanıyoruz. Tartışmanın temelinde, çeşitli zamanlarda www.zazaki.net sitesi editörü imzasıyla çıkan, “Ciddi Bir Tahrifat Örneği ve Zazacılık Faaliyetleri” ve “Zazalar Nedir Ne Değildir” başlıklı yazılarında tepki verme hakkını kullanırken, öte yandan, ifade özgürlüğü anlayışını aşan, hakaret içeren söylemlerle, kiminin adı verilerek bazı dilbilimci, akademisyen, yazar ve araştırmacı arkadaşlarımız ve hocalarımız hedef alınmıştır. Bu yazılar, Zazaca ve Zazalar üzerine kendi doğrultularında edebi ürünler vermek ve tehdit altında olan bir dili geliştirmek adına faaliyet yürüten bir siteye yakışmadığı düşüncesindeyiz. Bize göre, kendilerini “Zaza Kürdü” olarak tanımlayan ve Zazaca için edebi bir çalışma yürüten söz konusu  sitenin siyasal hesap güden ulusal örgütlerden bir farkının olması gerekir.

Avrupa’da 80li yılların ortasından, Piya dergisi geleneğiyle başlayan dönemden beri, bilinen ve anlam veremedigimiz iftiralarla karşı karşıyayız. Yaşlılarımızın çoğunun kendisini tanımladığında ”Ne Türküz, ne de Kürt“ dediğini, dilbilimde Zazaca’nın 1900’ lerin başından beri İrani Diller içinde başlı başına bir dil olarak görüldüğünü söyleyip kendi gerçeklerimizi dile getirmenin neden bazılarınca “bölücülük, işbirlikçilik, dış mihrak“ gibi basitçe ithamlarla karşılandığına rasyonel bir anlam veremiyoruz. Çoğu doktora tezi olarak yazılan önemli dilbilimsel,  etnolojik, pedagojik ve siyaset bilimi kaynaklarına göre Zazalar, Anadolu ve Mezopotamya‘nın diller ve kültürler bahçesinde ayrı bir renk, ayrı bir etnisitedir. [1]

Kürtçe de elbette sadece Kurmanci ile sınırlı değildir. Bu konuda da İranoloji’yi baz alarak, Kürtçenin 1. Kurmanci, 2. Sorani, 3. Kelhuri, Kirmanşahi gibi dil komplekslerinden oluştuğunu söyleyebiliriz. Zazaca, Gorani ve Lurca Kürtçeye dahil değildir. [2] Olsaydı, bunu rahat bir şekilde dilbilimciler de, biz de söylerdik.

İranologların İrani Diller için tasarladığı ve ona göre dilleri sınıflandırdığı paradigmaları vardır. Bunlar, eski İrani Dillerinden Orta İrani Diller üzerine bugün konuşulan İrani Dillere kadar belirli kelimelerdeki ünsüzlerin geçirdiği ses evrimini, sonra da temel sözcük dağarcığını, grameri baz almaktadır. İrani Dillerin aynı dil grubunda olmasından dolayı ortak özellikleri mevcuttur. Belirli ortak kökene sahip kelimelerdeki farklar, dilleri sınıflandırmakta temel alınır. İranologların paradigmalarına, yöntemlerine, verilerine karşı tez ve fikir üretebilen buyurup herhangi bir İranolog konferansında veya akademik bir İranoloji dergide dilbilim kuramlarına uygun ve tüm İrani diller için geçerli bir tez sunabilir. Bir dilbilimcinin kalkıp, uzmanlık alanı olmayan, örneğin edebiyat, müzik veya işletme alanında, bilim dalının ehillerine işini öğretemeyeceği gibi; bir edebiyatçı veya işletmeci de kalkıp bir dilbilimciye, iranologa kendi uzmanlığını öğretemez. Kendimizce uzun uzadıya onay veya itiraz eden yazılar yazmak yerine, konuyu işin ehli olan dilbilimcilere, İranologlara bırakmak gerektiğini de düşünüyoruz.

Yapay bir iç çatışması yaratmak yerine, nezaket kuralları içinde farklı görüşlerin bir araya gelip konuşmasından ve de suçlayıcı, kırıcı ifadelerden vazgeçilmesinden yanayız. Sanal alemde Zazalar ve Kürtler adına birbirine karşı yapılan hakaretleri de asla sahiplenmiyoruz.

Yazarlarımızın, dilbilimcilerimizin ve akademisyenlerimizin yaptıkları bilimsel çalışmalar ve ayrıca çıkarttıkları Zazaca kitap ve dergiler kimilerince anılmasa da, iki tarafın da kendi güçleri oranında verdiği ürünler bizi sevindirmektedir. Ayrıca, dil kursları açmak, dile ve kültüre dair atölye çalışmaları yapmak, yerel ve uluslararası paneller düzenlemek  ve medyada programlar yapmanın da görevlerimiz arasında olduğunu belirtmek isteriz.

 

Zaza-Der İstanbul

www.zazaki.de sitesi

Bonê Kulturê Ma – Zaza Kulturhaus Mannheim e.V.

 

[1] Peter Alford Andrews (1989), Kazım Aktaş (1999), Kahraman Gündüzkanat (1997), Zülfü Selcan (1998),  Selahattin Tahta (2002) Hülya Taşçı (2006), Gülsün Fırat (2010: 139).

2 http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-language-i, http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-language-ii-history-of-kurdish-studies, MacKenzie, D. N. (1961), Schmitt: Compendium Linguarum Iranicarum (1989).

 

yazarYazar: zazader | tarihTarih: 13 Ocak 2013 / 11:58

BASIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı’ nın bu yıl programına aldığı ‘Yaşayan Diller ve Lehçeler Dersi’ kapsamında Zazaki ve Kurmanci ders öğretim materyalleri hazırlayan Mardin Artuklu Üniversitesi, hazırladığı iki kitabın başlığına Kurdi alt başlık olarak Kurmanci ve Zazaki ibaresi düşmüştü. Mardin Artuklu Üniversitesi’ nin bu ibare ile  ‘Kurdi Dilinin Lehçeleri Kurmaci ve Zazaki’ siyasal tezini kitapların kapağına koymuş olduğu itirazları üzerine; MEB in görüş sorduğu akademisyenler “Kurmanci ve Zazaki’nin kendi başına diller” olduğu yönünde görüş bildirdiler. Bu bilgi ile Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer basına yansıyan “Zazaca’nın Kürtçe’den farklı bir dil olarak öğretileceği” açıklamasını yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kadri Yıldırım,  MEB’e tepki göstererek; Kürt ( Kurdi )Dilinin lehçeleri (Gorani, Sorani, Kurmanci, Zazaki) tezinin siyasal bir tez olmadığını, bu konuda M.E.B’ e sempozyum önerdiğini ve bir makale kaleme aldığını bu makaleyi Milli Eğitim Bakanı’na göndereceğini basına açıkladı.

Zaza-Der bu tartışmaların tarafıdır. Zaza-Der bir yıl önce Zaza dili ve kültürü hakkında emek sahibi bir grup emekli ve çalışan öğretmen tarafından Zaza dilini, kütürünü araştırma, Zaza dili ile ilgili eğitim materyalleri hazırlama, Zazaca dil kursları verme amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Bu konuda söyleyecek sözü olan, düzenlenecek sempozyumlarda katılımcı olmak isteyen üyelerimiz olduğunu Sayın Kadri Yıldırım’ın bilmesini ister, kolaylıklar dileriz.

Açıklama Kürt siyasal çevrelerinde de büyük tepki gördü. Yazılan onlarca makalede Sayın Ömer Dinçer Kürtleri bölmekle itham edildi.  Bu makalelerde geçen ‘Zazacılar’ ifadesi ise bizi ilgilendiriyor. Derneğimiz Zaza dilini ve kültürünü savunur, bu anlamıyla evet Zazacıyız. Bu yazılarda ‘Zazacılar’ ifadesine yüklenen Kürtlerin bölücüleri anlamı ise manipülatiftir. Siyasal hayata Zazaların kendi kimlikleri ile müdahil olmasının önünü tıkamaktır.

Halkımızın kimliğine  sahip çıkmasını arzularız. Elbette Zaza dili masa başlarında, ofislerde kurtarılmayacaktır, Siyasal alanda da savunucuları, hak talep edicileri olacaktır. Zazaların hak talebi Kürtleri bölmez. Bu siyasal çevreler lehçe teorilerinin Zaza halkı tarafından kabul görmediğini kabul etmelidir. Zaza Kürt eşitliği savunularının gereğini yerine getirmeyerek, ‘Zazacılar’ paranoyası yayarak Zaza şehirlerinde yarattıkları siyasal boşluğun  kimlerce doldurulduğunu görmeli ve bize yönelttikleri suçlayıcı, kırıcı ifadelerden vazgeçmeli, nezaket kuralları içinde bizimle bu siyasal-sosyal durumu konuşmalıdırlar.

Tüm insan hakları savunucularını, farklılıklarıyla var olmak isteyen ötekileştirilmişleri, demokratları, sosyalistleri Zaza-Der ile tanışmağa, Zaza sorunu ile yüzleşmeğe, Zaza talebine omuz vermeğe davet ediyoruz.

ZAZA-DER

YÖNETİM KURULU

yazarYazar: editor | tarihTarih: 16 Ekim 2012 / 13:58

ZAZACA KURS SAATLERİ (2012-2013 DÖNEMİ)

4 Kasım 2012 günü kursiyerle yapılan toplantı sonucunda, biri haftaiçi, biri de haftasonu grubu olmak üzere 2 ayrı sınıf açılmasına ve kurs günlerinin/saatlerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:

Haftasonu Grubu:
Derslere başlama tarihi: 11 Kasım 2012 Pazar
Ders saatleri: Her Pazar saat 15:00-18:00 arası
Öğretmen: Sinan Usarr

Haftaiçi Grubu:
Derslere başlama tarihi: 15 Kasım 2012 Perşembe
Ders saatleri: Her Perşembe saat 19:30-21:30 arası
Öğretmen: Mehmet Tüzün

Kursiyerlerden beklentimiz, 6 ay sürmesi planlanan kurs süresi boyunca, derslere en az %70 katılım sağlamalarıdır. Kurslar için, yeni kayıt yaptıracak olan arkadaşların kurs şartlarını ve kurallarını gözönünde bulundurması tavsiye edilir.

————————————————————————————————————

KURS KAYDI HAKKINDA BİLGİ VE İLETİŞİM

Zazaca kursuna kaydolmak istiyorsanız, aşağıdaki istenen bilgileri Zaza-Der’e bizzat uğrayarak / e-mail ile / telefonla / ya da Zaza-Der resmi Facebook sayfasına mesaj ile iletebilirsiniz:

***************

– Ad soyad:

– Telefon no:

– E-mail adresi:

– Zazaca seviyeniz (Hiç bilmiyor / Az anlıyor fakat konuşamıyor / Konuşabiliyor fakat Zazaca okuma-yazmayı bilmiyor)

– Ailenizde hangi yörenin Zazacası konuşuluyor? (veya – Nerelisiniz?)

– Kurs için hangi gün ve saatler size uyar? (Kurs saatlerini siz belirlemiş olsaydınız hangi gün ve saatlerde ders almak isterdiniz?)

– Yaşınız:

– Mesleğiniz:

– Oturduğunuz semt:

******************

ZAZA DİL VE KÜLTÜR DERNEĞİ (Zaza-Der)

ADRES: Hüseyin Ağa Mahallesi Topçeken Sokak No:16 Kat:3 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel (1) : 0212 243 03 50
Tel (2) : 0533 349 12 28
e- mail: iletisim@zazader.org
Resmi web sayfamız: www.zazader.org
Facebook sayfamız: www.facebook.com/zazader

NOT: Derneğimiz haftasonu Cumartesi-Pazar günleri ve haftaiçi ise  Perşembe günleri  açıktır.

ADRES TARİFİ:

Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne giriniz.
İstiklal Caddesi’nden aşağı doğru yürüyünüz. Balık pazarına varmadan az önce, sol tarafta İş Bankası Galatasaray şubesi, sağ tarafta ise Halk Bankası Galatasaray şubesi var. Halk Bankası’ndan sağa giriniz ( burası Balo Sokak )
Aşağı doğru ilerleyiniz, 2. soldan içeri giriniz. (burası Topçekenler Sokağı oluyor)
Bu sokakta Hotel Libya’dan bir önceki binadayız. Bina girişinde tabelamız vardır.

***

Komela ma de kursê zazaki (kırmancki, dımılki, kırdki) emser tarixê 10-11.11.2012 de dest pê kenê. Kursiyerê ma, gani pêro piya roca 04.11.2012 de banê komela ma de bêrê têarê u qeydê xo temam kerê. Heval u embazanê şıma ra kam ke wazeno zıwanê ma bımuso, şıma rê zehmet inan rê vacê, wa xebera inan ki kursê ma ra bıbo.

yazarYazar: editor | tarihTarih: 23 Eylül 2012 / 13:14

KAMUOYUNA ve HALKIMIZA

20 Ekim 2012 tarihinde düzenlenecek olan “Tünel’den Taksim’e Zaza Yürüyüşü” adlı etkinlik ile derneğimiz Zaza-Der’in her hangi bir ilişkisi yoktur. Kamuoyunun ve halkımızın bilgisine…

Zaza Dil ve Kültür Derneği
Yönetim Kurulu

Toplam 7 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345...Son »